NJ - Mírně pokročilý B1/B2

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Termín kurzu:
20.09.2021 - červen 2022
Datum a čas výuky:
Pondělí - 18.00-19.30 hod.
Učebna a lektor:
Vaníčkova 29, Mgr. Lenka Krsková
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí