NJ - Pokročilý - konverzace B2

Tento stupeň je určený pokročilým studentům, kteří již mají zvládnutý celý gramatický aparát. Opakuje, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu na základě textů a cvičení, ve kterých je obsažen a zopakován celý gramatický systém jazyka.

Termín kurzu:
23.09.2021 - červen 2022
Datum a čas výuky:
Čtvrtek - 16.00-17.30 hod.
Učebna a lektor:
Vaníčkova 29, Mgr. Lucie Secká
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí