Fráze týdne: flüssig sein

Můžete se plynule dobrat bohatství?

Již více než 400 let je termín „likvidní“ symbolem schopnosti včas plnit platební závazky. Německé přídavné jméno „flüssig“ má stejný význam, tedy tekutý, kapalný, či plynulý. Pokud budete v němčině kapalní nebo třeba tekutí, v českém jazyce můžete být ve vatě, v balíku, můžete mít peněz jak želez, případně mít namaštěné kapsy. A jak to máme s penězi samotnými? V peněžence můžete najít love, chechtáky, prachy, keš, vatu, oběživo, škváru, mergle, many, bubny, floky, šrouby, tintily, kapříky, děngi, bubny, háky, šušně, nebo třeba groše a zlaťáky.

germa@germa.cz +420 604 273 307