Jazyky, které umíme: Švédština

Švédsko je pátou největší zemí Evropy. Kromě nádherných bílých nocí a hlubokých lesů nabízí také zajímavý jazyk.

Švédština (svenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska. Dánština, švédština a norština jsou vzájemně srozumitelné a švédština a norština sdílejí stejnou fonetickou bázi.

Základem pro vznik švédštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Před rokem 1525 byl ve švédštině velmi silný dánský vliv, který však byl postupně eliminován. Standardní švédština se v 19. století vyvinula z nářečí středního Švédska (Svealandu). Z původních venkovských nářečí se mnohá dochovala do současnosti, ale mluvená a psaná švédština je jednotná a standardizovaná.

Pro zápis švédštiny se používá latinka doplněná o znaky Å, Ä a Ö. Mluvnice je oproti původní staré severštině značně zjednodušená, současná švédština má redukovanou flexi, což jí dává převažující charakter analytického jazyka. Švédština má dva jmenné rody (společný a střední). Určitý člen je postpozitivní. Slovosled je pevný, převážně typu SVO (tedy podmět-přísudek-předmět). Pro výslovnost je charakteristický melodický přízvuk spojený s dvojí intonací, dlouhé souhlásky (v přízvučných slabikách podle principu komplementarity délky) a také dosti specifická výslovnost hlásek „u“ a „sje“.

Slovní zásoba švédštiny je převážně germánská, ať už tím, že jde o původem germánský jazyk, nebo přejímáním slov z němčiny a v určitém rozsahu i z angličtiny. Významné množství francouzských slov bylo přejato v 18. století. Tato slova byla přepisována v souladu se švédskými pravopisnými zvyklostmi, tím pádem si zachovala ve výslovnosti srozumitelnost pro francouzské mluvčí. Přejímání mezi češtinou a švédštinou je z geografických i jiných důvodů velmi vzácné. Přesto do češtiny pronikla některá švédská slova, jako např. „skansen“, „ombudsman“. Do švédštiny (jako i do mnoha jiných jazyků) proniklo české slovo „robot“.

Švédština je úředním jazykem ve Švédsku a na Ålandech. Vedle finštiny je také národním jazykem ve Finsku a jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.

Pokud potřebujete překlad ze švédštiny nebo překlad do švédštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využilo pro švédské překlady již mnoho spokojených klientů. Ve švédském jazyce nabízíme i soudně ověřené překlady a tlumočení.

germa@germa.cz +420 604 273 307