Portugalština

Jazyk s chutí dálek a vzrušujících objevů

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se rozšířila po světě v průběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši, která přetrvala (s výjimkou Brazílie) až do roku 1975 (Mosambik, Angola), popř. 1999, kdy Portugalsko přišlo o svou poslední zámořskou kolonii – Macao, které bylo tehdy předáno Číně. Z toho vyplývá, že portugalština je v současné době úředním jazykem více nezávislých států a je také často používána jako druhý jazyk. Portugalsky v současné době mluví asi 208 milionu lidí a jen přibližně10 milionů z nich žije přímo v Portugalsku.

Portugalština se vyznačuje silnou redukcí nepřízvučných samohlásek, množstvím nosovek a vysokou frekvencí hlásek š a ž. Spisovný jazyk v Portugalsku a Brazílii není úplně stejný. Rozdíly můžeme najít ve výslovnosti, gramatice i slovní zásobě. Portugalská gramatika je úzce příbuzná s gramatikou ostatních románských jazyků. Zvláštnosti spočívají zejména v postavení zájmen.

Protože je portugalština románským jazykem, pochází většina jejích slov z latiny. Samozřejmě se v ní ale vyskytují i výpůjčky z jiných jazyků. Příkladem může být přibližně tisíc slov, která pochází z arabštiny nebo slova afrického, asijského a indiánského původu, která do jazyka přešla díky zámořským objevům.

Portugalština je jedním z 24 oficiálních jazyků Evropské unie a je také regionálním jazykem v Číně.

Pokud potřebujete překlad z portugalštiny nebo překlad do portugalštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využilo pro portugalské překlady již mnoho spokojených klientů. V portugalském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady.

germa@germa.cz +420 604 273 307