Ruština

Největší slovanský jazyk nemůže v naší nabídce chybět!

Ruština je východoslovanský jazyk, kterým mluví asi 140,7 milionu lidí, převážně obyvatel Ruské federace a bývalého Sovětského svazu.

Zvláštností všech slovanských jazyků je to, že jsou si natolik blízké, mají tolik společných slov, tolik společných přípon a předpon, tolik společných gramatických tvarů, že v určitých věcech se dorozumí Slované dokonce z nejvzdálenějších oblastí. Je ovšem přehnané tvrdit, že by se všichni Slované mohli bez obtíží dorozumět.


První zmínky o ruštině jako lidovém jazyku máme z 10. století, kdy se objevovala v kronikách i právních dokumentech. Na začátku 18. století došlo k reformě spisovné ruštiny, včetně úpravy cyrilice na tzv. graždanku. V 19. století došlo k největšímu rozkvětu klasické ruské literatury. Ruština se zapisuje takzvanou cyrilicí. Ruská abeceda se též nazývá azbuka.

Ruština, na rozdíl od češtiny, má 6 pádů a chybějící 5. pád nahrazuje pádem prvním.  Ve spisovném projevu se nevypouští podmět, musí být vyjádřen alespoň osobním zájmenem. V minulém čase se nepoužívá pomocné sloveso být (já napsal místo napsala jsem) a v přítomném čase chybí spona („on učitel“ proti českému „(on) je učitel“). Ruština si, oproti západoslovanským jazykům, zachovala pohyblivý přízvuk.

Čeština přejala z ruštiny mnoho slov, z těch nejznámějších můžeme jmenovat například car, čistka, gulag, chobot, kormidlo, maják, paluba, pogrom, samizdat, svoloč, vesmír, vodka, nebo vzduch.

Ruština je hned po angličtině druhým nejrozšířenějším jazykem na internetu a patří mezi šestici úředních jazyků OSN.

Pokud potřebujete překlad z ruštiny nebo překlad do ruštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší agentury využily pro ruské překlady již stovky spokojených klientů. V ruském jazyce nabízíme samozřejmě i soudně ověřené překlady a tlumočení.

01-resized.png
01-resized.png

12.11.2021 | png, 559.7 KB

germa@germa.cz +420 604 273 307