AJ - Mírně pokročilý A2/B1 - pre-intermediate

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.

Termín kurzu:
22.09.2021 - červen 2022
Datum a čas výuky:
Úterý - 16.00-17.30 hod.
Učebna a lektor:
Vaníčkova 29, Mgr. Lenka Rösslerová
Cena kurzu:
2800,- Kč/pololetí