Mezinárodní den španělského jazyka slavíme 23. dubna

Od roku 2010 se slaví mezinárodní dny jazyků, kterými se mluví v OSN. Španělština má svůj den 23. dubna.

Věděli jste, že španělsky mluví po celém světě více než 500 milionů lidí? Díky tomu zaujímá španělština druhé místo mezi světovými jazyky co do počtu rodilých mluvčích, druhé místo v mezinárodní komunikaci a je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu.

Proč neproměnit jeden den v roce ve světovou oslavu jazyka, který spojuje svět? To si řekly chytré hlavy v Organizaci spojených národů a od roku 2010 se každoročně 23. dubna slaví Mezinárodní den španělského jazyka (Día del Español). Je to svátek, který má za cíl oslavovat španělský jazyk jako významný mezinárodní jazyk a podporovat jeho učení a šíření po celém světě.

Datum 23. dubna nebylo pro tento svátek vybráno náhodně. Jde o den, kdy v roce 1622 zemřel jeden z největších španělsky píšících spisovatelů, autor nesmrtelného Důmyslného rytíře Dona Quijota de la Mancha, Miguel de Cervantes y Saavedra.

Mezinárodní den španělského jazyka se slaví v mnoha zemích, kde se španělsky mluví jako mateřským jazykem, jako je například Španělsko, Mexiko, Kolumbie, Argentina, Chile a další. Tento den se také slaví v mnoha jiných zemích, kde se španělština učí jako druhý nebo cizí jazyk.

Jistou zajímavostí je, že kvůli úmrtí slavných autorů, se musí španělština dělit o svůj mezinárodní den s dalším světovým jazykem, angličtinou. Anglický básník a dramatik William Shakespeare totiž zemřel ve Stratfordu dne 23. dubna roku 1616.

Pokud potřebujete překlad ze španělštiny nebo překlad do španělštiny v kombinaci s jakýmkoliv evropským jazykem, určitě se na nás obraťte. Služby naší překladatelské agentury využilo pro španělské překlady již mnoho spokojených klientů.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o samotném španělském jazyce, můžete se podívat na článek na našich stránkách.

germa@germa.cz +420 604 273 307